Privacyverklaring telemicromethode

Privacywet Telemicromethode.com

De praktijk stelt zich niet verantwoordelijk voor het nalaten van het niet tijdig bezoeken van uw arts inzake uw gezondheid  en uw eventuele niet geconstateerde klachten,alsmede eventuele weigering van uw behandeling in een ziekenhuis c.q.  specialist.

U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid!